title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Đề án “Phát triển xuất khẩu trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Thứ ba, 23/03/2021, 16:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển xuất khẩu trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm đánh giá lại một cách có hệ thống và khoa học các nền tảng sản xuất và xuất khẩu; đồng thời định vị nhóm ngành/sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu mà TP cần quan tâm, hỗ trợ phát triển trong thời gian tới.

Kết quả của đề án là cơ sở để lãnh đạo TP xem xét và lựa chọn chiến lược phát triển xuất khẩu phù hợp theo hướng bền vững và cân bằng, vừa có giá trị gia tăng cao, vừa phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực xuất khẩu của TP.

Xem Quyết định tại đây.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa