title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng
Thứ hai, 08/11/2010, 05:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1843/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam.
Nội dung

 

Mục tiêu chung của Đề án là nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường năng lực kiểm định chất lượng, nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển xây dựng tới năm 2015 và tầm nhìn tới năm 2020.
Đề án cũng đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2015 là tăng cường năng lực cho các tổ chức thí nghiệm, kiểm định và chứng nhận phù hợp. Theo đó, bổ sung 200 – 300 phòng thí nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn TCXDVN 297:2003; đáp ứng yêu cầu thí nghiệm các chỉ tiêu cơ, lý, hóa của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện và kết cấu công trình nhằm kiểm soát chất lượng công trình. Phấn đấu tới năm 2015 có 5% số lượng phòng thí nghiệm được thừa nhận trong khu vực Đông Nam Á và châu Á- Thái Bình Dương.
Về nâng cao năng lực kiểm định, giám sát chất lượng công trình xây dựng, thiết lập khoảng 100 tổ chức đáp ứng tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17020:2001, bảo đảm mỗi địa phương có ít nhất 1 tổ chức kiểm định hoặc giám sát chất lượng công trình xây dựng hợp chuẩn; đáp ứng yêu cầu kiểm định, giám định sự cố công trình, tranh chấp về chất lượng công trình, đánh giá an toàn và chất lượng công trình trong quá trình sử dụng.
Về nâng cao năng lực chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, với việc thiết lập xây dựng 100 tổ chức đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC Guide:1996; đáp ứng yêu cầu năng lực chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm, cấu kiện, chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực của công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp chất lượng khác. Phấn đấu tới năm 2015 có 5% số lượng tổ chức chứng nhận sự phù hợp được thừa nhận trong khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.
Ngoài ra, Đề án cũng nêu ra các giải pháp thực hiện, cụ thể:
Nghiên cứu, đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách thông qua việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh công tác công nhận và kiểm soát các hoạt động thí nghiệm, kiểm định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng đảm bảo tính chuyên nghiệp, khách quan và phù hợp thông lệ quốc tế; thực hiện khảo sát để tìm hiểu và học tập kinh nghiệm các nước trong việc quy định điều kiện năng lực, công nghệ, và kiểm soát các hoạt động thí nghiệm, kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng
Đào tạo nghiệp vụ: đào tạo lại nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho 1.000 ÷ 1.200 thí nghiệm viên, 400 ÷ 500 kiểm định viên, và 300 ÷ 350 chuyên gia đánh giá sự phù hợp.
Đầu tư nâng cấp trang thiết bị và công nghệ, khuyến khích các tổ chức thí nghiệm, kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng tăng cường trang thiết bị thí nghiệm và cơ sở vật chất bằng nguồn vốn tự có và nguồn vốn hợp pháp khác.
Về lộ trình thực hiện, Đề án được triển khai thực hiện trong 4 năm từ năm 2011 đến năm 2014. Kinh phí thực hiện đề án được ngân sách nhà nước bố trí theo phân cấp và theo nội dung, nhiệm vụ của đề án.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm