title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Đề án tổ chức lại các trạm y tế phường, trung tâm y tế và bệnh viện quận trực thuộc Sở Y tế
Thứ tư, 17/03/2021, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức lại các trạm y tế phường, trung tâm y tế và bệnh viện quận trực thuộc Sở Y tế sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức nhằm thực hiện chủ trương đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy ngành y tế từ TP đến tận phường xã; phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực, vật lực cho công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/3/2021.

Xem Quyết định tại đây.

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa