title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu TPHCM giai đoạn từ năm 2020 - 2030”
Thứ hai, 12/04/2021, 14:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu TPHCM giai đoạn từ năm 2020 - 2030”.

Việc ban hành Đề án nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng bộ và chính quyền TP về công tác tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao đồng bộ với mục tiêu phát triển toàn diện của TP; nâng cao hiệu quả, quy hoạch thống nhất các hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao; gắn kết hài hòa, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TPHCM; đảm bảo tính kế thừa, tính khả thi, tính đồng bộ và những đặc điểm cụ thể của TP.

Đề án cũng nhằm tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lễ hội, sự kiện; ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao, cũng như trình độ quản lý, điều hành hoạt động sự kiện, lễ hội của cán bộ, người phụ trách; xây dựng lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu mang sắc thái đặc trưng của TPHCM; tập trung đầu tư, khai thác, phát huy một số lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu kết hợp các giá trị văn hóa của địa phương để góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân TP, xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa