title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Lân - Sư - Rồng TPHCM
Thứ tư, 24/02/2021, 14:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Lân - Sư - Rồng TPHCM.

Điều lệ này đã được Đại hội thành lập Liên đoàn nhiệm kỳ I (2020 - 2025) thông qua ngày 23/12/2020.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/2/2021.

Xem Quyết định tại đây.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa