title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM
Thứ ba, 30/03/2021, 11:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM nhiệm kỳ VIII (2021-2025) được Hiệp hội thông qua ngày 25/12/2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2021 và bãi bỏ Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 22/2/2017 của Chủ tịch UBND TP về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM.

Xem nội dung Điều lệ tại đây.

Hi Văn

Tin mới hơn
Tin đã đưa