title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Kế hoạch hóa gia đình TPHCM
Thứ ba, 18/05/2021, 09:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Kế hoạch hóa gia đình TPHCM, Điều lệ đã được Đại hội đại biểu nhiệm kỳ III (2020 - 2025) của Hội thông qua ngày 25/3/2021.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2021 và thay thế các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Xem Quyết định tại đây.

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa