title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Người mù TPHCM
Thứ hai, 08/02/2021, 15:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Người mù TPHCM được Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IX (2020 – 2025) thông qua ngày 24/11/2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 3/2/2021 và bãi bỏ Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của Chủ tịch UBND TP về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Người mù TPHCM.

*UBND TP cũng đã quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Phụ nữ từ thiện TPHCM; quyết định có hiệu lực kể từ ngày 3/2/2021.

Xem nội dung Điều lệ Hội Người mù TPHCM tại đây.

Xem nội dung Điều lệ Hội Phụ nữ từ thiện TPHCM tại đây.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa