title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Tế bào gốc TPHCM
Thứ sáu, 12/03/2021, 15:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Tế bào gốc TPHCM được Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2020 – 2025) thông qua ngày 28/11/2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 8/3/2021 và bãi bỏ Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của Chủ tịch UBND TP về phê duyệt Điều lệ Hội Tế bào gốc TPHCM.

Xem nội dung Điều lệ tại đây.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa