title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Truyền thông–Điện tử TPHCM
Thứ năm, 18/03/2021, 13:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Truyền thông-Điện tử TPHCM được Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VI (2020 - 2025) thông qua ngày 12/12/2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2021 và thay thế các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Xem nội dung Điều lệ tại đây.

Hi Văn

Tin mới hơn
Tin đã đưa