title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM
Thứ hai, 10/05/2021, 11:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) thông qua ngày 20/3/2021.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/5/2021 và bãi bỏ Quyết định số 6478/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Chủ tịch UBND TP về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM.

Xem nội dung của quyết định tại đây.

Hi Văn

Tin mới hơn
Tin đã đưa