title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM
Thứ sáu, 14/05/2021, 13:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM, Điều lệ đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) thông qua ngày 20/3/2021.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 6/5/2021, bãi bỏ Quyết định số 6478/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Chủ tịch UBND TP về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM.

Xem Quyết định tại đây.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa