title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM giai đoạn 2021 – 2025
Thứ tư, 05/05/2021, 15:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của TPHCM và hội nhập quốc tế.

Xem Quyết định tại đây

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa