title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 và giai đoạn 2011-2015
Chủ nhật, 07/11/2010, 15:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – UBND thành phố vừa ban hành quyết định số 4329/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 và giai đoạn 2011-2015.
Nội dung

 

Kế hoạch này nhằm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, ngăn chặn sự gia tăng ô nhiễm trên các tuyến sông, kênh, rạch. Cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại các kênh rạch nội thành, một số kênh rạch khu vực ngoại thành, khơi thông nguồn chảy tự nhiên của các kênh rạch. Phấn đấu 100% kênh rạch nội thành đạt tiêu chuẩn chất lượng nước dành cho mục đích giao thông thủy, các sông, kênh rạch còn lại đạt mức chất lượng nước sạch tự nhiên.
Đến cuối năm 2011, thành phố sẽ tổ chức triển khai thực hiện 32 nhiệm vụ, dự án ưu tiên nhằm từng bước bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai với kinh phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường của thành phố, dự kiến khoảng 56 tỷ đồng.
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức điều phối triển khai các dự án, nhiệm vụ theo kế hoạch.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm