title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình đến năm 2030
Thứ sáu, 22/10/2010, 06:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1685/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình đến năm 2030.

Vùng Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình thuộc địa phận hành chính của hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình gồm 3 huyện phía Nam của Hà Tĩnh là Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và 3 huyện phía Bắc của tỉnh Quảng Bình là Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch. Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 6.149 km2.

Theo đó, đây sẽ là vùng kinh tế tổng hợp, động lực phát triển của hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, của vùng Bắc Trung Bộ, có tiềm năng lớn về phát triển cảng nước sâu và công nghiệp nặng; là đầu mối cửa ngõ giao thông về đường bộ, đường thủy, trao đổi thương mại với nước bạn Lào thông qua cửa khẩu quốc gia Cha Lo; là vùng giàu tiềm năng phát triển du lịch với các giá trị đặc biệt về cảnh quan thiên nhiên và nền văn hóa đa dạng giàu bản sắc của nhiều dân tộc anh em; và là vùng có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng của quốc gia.

Dự báo tổng dân số toàn vùng năm 2020 đạt khoảng 900.000 người và năm 2030 đạt khoảng 1.200.000 người; dự báo đất xây dựng đô thị và các khu vực động lực phát triển kinh tế đến năm 2020 sẽ đạt khoảng 14.000 ha, bình quân khoảng 400m2/người và đến năm 2030 sẽ đạt khoảng 26.000 ha bình quân khoảng 430m2/người.

Theo nhiệm vụ quy hoạch, mục tiêu chiến lược phát triển vùng là nhằm tạo ra một không gian liên kết tại khu vực Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình. Đáp ứng các yêu cầu về an ninh, quốc phòng của quốc gia và của khu vực; đồng thời định hướng tổ chức không gian đô thị cùng hệ thống cơ sở hạ tầng liên vùng gắn liền với các giải pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

Về phân khu chức năng và tổ chức không gian, nhiệm vụ nêu rõ cần xác định các ảnh hưởng và tác động đến phát triển không gian vùng nghiên cứu quy hoạch của các quy hoạch xây dựng vùng và quy hoạch, chiến lược kinh tế phát triển kinh tế có liên quan của quốc gia; cũng như nghiên cứu đề xuất định hướng chính và khung cấu trúc trong phát triển không gian vùng trên cơ sở xem xét, rà soát các khung giao thông hiện trạng và dự kiến; nghiên cứu đề xuất hệ thống không gian công nghiệp, cảng, biển đảo, dài ven biển, định hướng sử dụng đất gắn với địa bàn đô thị, nông thôn, vùng nông lâm nghiệp…; xác định các mối liên kết không gian du lịch biển, núi, rừng.

Ngoài ra, về phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, cần phải xác định khung giao thông toàn vùng, kết nối giữa các đô thị và các khu vực đầu tư trọng điểm trong vùng, kết nối các công trình đầu mối giao thông quốc gia vùng; đánh giá tài nguyên, nhu cầu cũng như tác động ảnh hưởng đến môi trường do các hoạt động kinh tế xã hội, phát triển công nghiệp và đô thị gây ra nhằm đạt được mục tiêu quy hoạch phát triển vùng.

Cơ quan quản lý dự án quy hoạch này là UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND tỉnh Quảng Bình. Bộ Xây dựng là cơ quan tổ chức lập quy hoạch. Thời gian lập đồ án là 18 tháng sau khi Nhiệm vụ được phê duyệt.

Kim Oanh

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm