title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn TPHCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Thứ bảy, 13/02/2010, 05:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – Vừa qua, UBND TP.HCM đã phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn TPHCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Nội dung

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên của thành phố là 209.555ha (chưa tính diện tích tăng thêm của chương trình lấn biển Cần Thạnh - Long Hòa, huyện Cần Giờ). Quỹ đất nông nghiệp đến năm 2020 là 82.600ha, tầm nhìn đến năm 2025 là 80.500ha.

Từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, sinh thái có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và phát triển bền vững. Phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp giai đoạn 2006-2020 bình quân tăng trên 4,5%/năm, tỷ trọng nông nghiệp đến năm 2020 chiếm khoảng 0,4 - 0,5% trong cơ cấu GDP của thành phố. Đến năm 2025, phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 500 triệu đồng/ha/năm và mức thu nhập bình quân ở nông thôn là 4.500 USD/người/năm (bằng khoảng 75% bình quân toàn thành phố).

CH

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm