title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa và Thể thao
Thứ sáu, 18/12/2020, 15:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa và Thể thao.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 48 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa và Thể thao. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt này là cơ sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2020.

 

Xem chi tiết quy trình tại đây.

 

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa