title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phổ biến chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi
Thứ hai, 20/05/2019, 01:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020 theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND TP.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP cần tổng hợp nhu cầu vay của các hộ chăn nuôi và lập phương án vay vốn – hoàn trả vốn vay từ nguồn ngân sách ủy thác cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP; tạo điều kiện hỗ trợ các hộ chăn nuôi tiếp cận nguồn vốn và vay vốn để xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi; xử lý các sai phạm đối với việc nhận vốn vay, đối tượng vay sử dụng vốn vay không đúng mục đích.

UBND quận-huyện cần thông tin, tuyên truyền chính sách, vận động các hộ chăn nuôi trên địa bàn thực hiện đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải chăn nuôi theo chủ trương, chính sách của TP; tiến hành xác nhận từng hộ vay vốn, thẩm định, kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay, kinh phí được hỗ trợ theo đúng mục đích.

Hộ chăn nuôi vay vốn xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình xử lý chất thải chăn nuôi có trách nhiệm hoàn trả vốn gốc, lãi vay theo hợp đồng cho vay; cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin để chứng minh mục đích vay vốn để xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi; sử dụng vốn vay đúng mục đích; chăn nuôi bảo đảm vệ sinh phòng dịch và bảo vệ môi trường.

Tin mới hơn
Tin đã đưa