title Văn hóa - Xã hội

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Ngành Nội vụ cần tập trung làm tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
Thứ tư, 30/12/2020, 16:48 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Nội vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá với vai trò là cơ quan chủ trì, giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của công tác nội vụ, Bộ Nội vụ đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh:VGP

Toàn ngành Nội vụ đã vượt qua mọi khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành, trong đó có những việc lớn, quan trọng đạt kết quả nổi bật, được dư luận xã hội đồng tình, ghi nhận.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, toàn ngành Nội vụ cần tập trung khắc phục một số tồn tại, hạn chế đó là, công tác truyền thông có mặt chưa sâu rộng, hiệu quả còn hạn chế, chưa tạo được sự thống nhất cao, đồng bộ trong nhận thức về chủ trương xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu chưa kiên quyết, tập trung thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư khi sắp xếp tổ chức; còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên hoặc còn có tư tưởng chờ đợi kết quả của các bộ, ngành, địa phương khác rồi mới triển khai thực hiện theo. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, yếu kém về phẩm chất, năng lực…

Nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa chính trị sâu sắc, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2026 của Chính phủ, trong đó nhiệm vụ của ngành Nội vụ có vị trí, vai trò rất quan trọng, thiết thực xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, đảm bảo công khai, minh bạch, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị toàn ngành cần tập trung làm tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất là quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2026 tới đây để xây dựng chương trình công tác cho cả nhiệm kỳ, trong đó lưu ý tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Nội vụ được phân công.

Thứ hai, Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Phát huy vai trò của cơ quan thường trực về cải cách hành chính. Trước mắt, ngành khẩn trương tham mưu Chính phủ tiến hành tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ cải về cách hành chính giai trong giai đoạn tới.

Thứ ba, tập trung xây dựng, hoàn thiện đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, lưu ý rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, phối hợp có hiệu quả, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót nhiệm vụ; chủ động trong việc phối hợp tổ chức thẩm định trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định quyết định về tổ chức của cơ quan để triển khai Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới. Rà soát, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị bên trong bộ, ngành và địa phương theo các tiêu chí, quy định, có cơ chế phối hợp hiệu quả trong xử lý các vấn đề liên ngành.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Thay đổi nhận thức trong đánh giá, sử dụng cán bộ, chú trọng đến phẩm chất, năng lực thực thi nhiệm vụ thay vì chỉ quan tâm đến bằng cấp chứng chỉ. Quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư do sắp xếp tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nghiên cứu có giải pháp đồng bộ dài hơi để khắc phục tình trạng thiếu biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, bảo đảm nguyên tắc có học sinh thì phải có giáo viên, có người bệnh thì phải có nhân viên y tế.

Tham mưu thực hiện chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, hội nghị đã nghe Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tổng kết công tác giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nội vụ và tham luận của các Bộ - ngành, địa phương, trong đó có TPHCM.

 

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa