title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phối hợp phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn TP
Thứ hai, 08/07/2019, 13:33 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn TP, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2019.

Quy chế này quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phối hợp, tổ chức phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn TP.

UBND TP nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân xâm phạm đến hành lang bảo vệ an toàn bờ sông, kênh, rạch, bờ biển hoặc có các hoạt động gây nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch, bờ biển. Ngay khi phát hiện khu vực có nguy cơ sạt lở, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến bờ sông, kênh, rạch, bờ biển có trách nhiệm báo cáo cho chính quyền địa phương để xử lý; đồng thời chủ động di dời an toàn người và tài sản ra khỏi khu vực này.

Xem chi tiết Quy chế tại đây

 

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa