title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực
Thứ sáu, 15/03/2019, 04:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn TP.

Theo đó, nội dung phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu gồm: thị trường về cung, cầu lao động; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, dân số, lao động, tiền lương - thu nhập, năng suất lao động theo lĩnh vực, ngành nghề, thực trạng giải quyết việc làm, tỷ lệ thất nghiệp, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp; chương trình phát triển kinh tế - xã hội của TP có liên quan đến kế hoạch phát triển cơ cấu nguồn nhân lực; sản phẩm nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu về lĩnh vực nguồn nhân lực và thị trường lao động; tình hình doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp giải thể, sáp nhập, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; thực trạng giáo dục trung học phổ thông, lực lượng học sinh, nhu cầu chọn nghề - bậc học hàng năm; thực trạng đào tạo đại học, giáo dục nghề nghiệp; cơ cấu ngành nghề đào tạo, số lượng sinh viên tốt nghiệp, nhu cầu việc làm và tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm hàng năm.

 

* UBND TP cũng đã quyết định bãi bỏ Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND TP phê duyệt dự án “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may TPHCM đến năm 2020, định hướng đến 2030” và Quyết định số 5355/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND TP về phê duyệt “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn TPHCM đến năm 2020, định hướng đến 2025”.

 

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa