title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phối hợp triển khai hóa đơn điện tử
Thứ năm, 25/11/2021, 10:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại TPHCM (Cục Thuế TP), cơ quan thuế các cấp triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối, phối hợp Ban chỉ đạo và các cơ quan truyền thông, báo, đài trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử; đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử từ tháng 11/2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn TPHCM.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn doanh nghiệp khi đăng ký thành lập mới hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình khi áp dụng hóa đơn điện tử…

Minh Thư

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa