title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quận 6: Công bố đồ án QHCT 1/2000 các khu dân cư liên phường
Chủ nhật, 22/05/2011, 17:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

 
(SQHKT) – Nhằm công bố rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân được biết các thông tin liên quan đến quy hoạch và xây dựng để thực hiện việc đầu tư xây dựng và tham gia giám sát việc xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt. UBND quận 6 đã ban hành Kế hoạch công bố đồ QHCT 1/2000 các khu dân cư liên phường trên địa bàn quận tạo cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý quy hoạch và xây dựng.
Theo đó, UBND quận lắp đặt, trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, mô hình (nếu có) liên quan đến đồ án QHCT tại Trụ sở UBND quận và UBND 14 phường.
Dự kiến sẽ công bố công khai 05 quyết định phê duyệt đồ án QHCT 1/2000 khu dân cư liên phường 1-2, phường 3-4, phường 7-8, phường 5-6-9 và một phần phường 12. Đồng thời công bố bản vẽ QHCT 1/2000 các khu dân cư liên phường được duyệt bao gồm: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch kiến trúc cảnh quan (bản đồ in trên giấy), kèm theo thuyết minh đồ án được duyệt.
Được biết, chậm nhất cuối tháng 6/2011 sẽ hoàn thành công tác công bố công khai đồ án QHCT 1/2000 trên địa bàn quận.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm