title Thông tin chỉ đạo điều hành

Quản lý hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy
Thứ hai, 24/05/2021, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy trên địa bàn TP.

Theo đó, Quy định này quy định về quản lý hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy trên địa bàn TP bao gồm: yêu cầu, điệu kiện hoạt động của cảng, bến thủy nội địa phục vụ khách du lịch đường thủy, khu vực neo đậu và phương tiện vận tải khách du lịch đường thủy; yêu cầu, điều kiện hoạt động và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch đường thủy.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2021 và bãi bỏ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 1/7/2014 của UBND TP quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy trên địa bàn TPHCM.

Xem nội dung của quyết định tại đây.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa