title Thông tin chỉ đạo điều hành

Quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 – 2025
Thứ năm, 22/04/2021, 10:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025.

Chương trình nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, chế biến, kinh doanh, vận chuyển lâm sản là gỗ và các sản phẩm được làm bằng gỗ; tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh gỗ và lâm sản trên địa bàn TP có điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị sản phẩm và phát triển bền vững.

Chương trình cũng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn TP; kiểm tra, đánh giá và phân loại doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh gỗ và sản phẩm được làm bằng gỗ theo quy định của pháp luật.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa