title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Quận Thủ Đức nhân rộng các mô hình, cách làm hay về cải cách hành chính
Thứ tư, 13/03/2019, 09:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu quận Thủ Đức trong năm 2019, đẩy mạnh thi đua toàn diện, tạo đột phá trong cải cách hành chính nhằm tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm của TP nói chung và của Quận nói riêng; nêu cao vai trò của cấp ủy trong giám sát đưa phong trào thi đua tại đơn vị đi vào thực tế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Chủ tịch UBND các quận cần cải tiến phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nhân rộng các mô hình, cách làm hay về cải cách hành chính; tăng cường tiếp công dân định kỳ, nâng cao chất lượng tiếp công dân, kịp thời tiếp nhận, xử lý, trả lời đơn thư khiếu nại, phản ánh của người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn; tăng cường công khai, minh bạch thông qua thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên các lĩnh vực...

 

UBND TP cũng yêu cầu các quận-huyện tiêu chuẩn hóa các tổ chức thu gom rác dân lập nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và đảm bảo quyền lợi của người thu gom rác.

 

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa