title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Quý 2/2019: Tiếp tục thực hiện đột phá trong công tác cải cách hành chính với phương châm triệt để, đồng bộ và tăng tốc
Thứ năm, 11/04/2019, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Theo báo cáo của UBND TP, trong quý 2/2019, TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện đột phá trong công tác cải cách hành chính với phương châm triệt để, đồng bộ và tăng tốc; phát huy trách nhiệm của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với chi thu nhập tăng thêm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả cải cách hành chính; tiến hành công bố thời hạn giải quyết hồ sơ tại các sở - ngành và tại Văn phòng UBND TP; phấn đấu đạt mức hài lòng của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị đến giao dịch tại các sở-ngành và quận-huyện từ 80% trở lên; phấn đấu đạt trên 30% tỷ lệ hồ sơ giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để triển khai các dịch vụ đô thị thông minh phục vụ người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, thông tin quy hoạch, dữ liệu dân số, doanh nghiệp, dịch vụ y tế thông minh, giáo dục thông minh...

Để tiếp tục đột phá thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, UBND TP cũng sẽ đẩy mạnh triến khai quyết liệt, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội đối với các Nghị quyết, nội dung đã được HĐND TP thông qua; hoàn chỉnh ban hành Quy định về chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực TP có nhu cầu thu hút giai đoạn 2019 - 2022 và tổ chức thực hiện Quy định đảm bảo hiệu quả, chất lượng và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP; triển khai hiệu quả Đề án sữa học đường và Đề án giảm học phí cho học sinh THCS tại các trường công lập trên địa bàn; ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi phương thức thực hiện hiệu quả thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô; tiến hành sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và quận, huyện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn; hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự các Ban quản lý dự án của TP sau khi sắp xếp lại…

 

Ngoài ra, UBND TP cũng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; tiếp tục thực hiện 7 chương trình đột phá và 2 chương trình trọng điểm của TP; tập trung công tác quản lý nhà nước về đô thị; tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội…

 

VH

Tin mới hơn
Tin đã đưa