title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Chủ nhật, 24/07/2011, 18:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

(SQHKT) – UBND TP.HCM đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND.
Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (gọi tắt là Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm) được thành lập theo Quyết định số 103/2001/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực đầu tư và xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt và các quy định có liên quan của Nhà nước. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện vai trò chủ đầu tư, là đầu mối tiếp nhận các dự án đầu tư và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư, tổ chức thực hiện quy hoạch và đầu tư đồng bộ theo kế hoạch và hướng dẫn, thẩm định, trình duyệt các dự án đầu tư tại Thủ Thiêm. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện việc quản lý xuyên suốt quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng, quản lý, khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy chế cụ thể và thống nhất.
Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm là cơ quan trực thuộc UBND TP.HCM, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng để hoạt động theo quy định.
Theo quy chế này, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức kêu gọi đầu tư, thực hiện việc quản lý hành chính Nhà nước về đầu tư và xây dựng theo chế độ “Một cửa”; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của thành phố và Ủy ban nhân dân quận 2 để quản lý các hoạt động khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm xem xét tổng thể tổ chức đầu tư, quản lý hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công ích đô thị của Khu đô thị mới Thủ Thiêm; đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cho thành lập, ủy quyền quản lý cho các đơn vị chức năng của Ủy ban nhân dân quận 2 và thành phố đối với hoạt động quản lý đầu tư và hạ tầng đô thị, đảm bảo các hoạt động này đạt hiệu quả cao, đảm bảo mục tiêu thực hiện nhiệm vụ quản lý, đầu tư và xây dựng phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo yêu cầu quy hoạch được phê duyệt.
Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm xây dựng, đề xuất phương thức đầu tư và các hình thức kêu gọi đầu tư phù hợp với nội dung quy hoạch chi tiết, kế hoạch và phương thức khai thác, sử dụng đất trong quá trình đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; là đầu mối tiếp nhận các yêu cầu và nghiên cứu trình duyệt, hướng dẫn chính sách, hỗ trợ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Phạm vi do Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm quản lý được xác định theo đồ án tổng mặt bằng xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6565/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5000 và Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 về duyệt quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000.
Thời gian hoạt động của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm phụ thuộc vào tiến độ đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Việc chấm dứt hoạt động của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.
Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có tên giao dịch đối ngoại là: INVESTMENT & CONSTRUCTION AUTHORITY FOR THUTHIEM URBANIZED AREA (THUTHIEM I.C.A).

Trụ sở chính đặt tại số 177 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84.8.3.5261.299; Fax: 84.8.3.5261.272.

Email: bqltt@tphcm.gov.vn

Website: thuthiem.hochiminhcity.gov.vn hoặc thuthiem.com.vn.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm