title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Thứ năm, 05/05/2011, 22:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

(SQHKT) – Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được thành lập theo Quyết định số 988/QĐ-BXD ngày 29/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có địa chỉ trụ sở chính tại 37 Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội. Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Cục Giám định) là cơ quan hành chính trực thuộc Bộ Xây dựng và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Cục Giám định có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và tổ chức thực hiện việc giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Thủ tướng Chính phủ.
Bên cạnh đó, Cục giám định cũng thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như nghiên cứu, đề xuất, tổ chức soạn thảo các cơ chế chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, báo cáo tình hình chất lượng công trình xây dựng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng trên phạm vi cả nước; hướng dẫn giám định sự cố cũng như tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng; quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các tổ chức kiểm định, giám định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; xây dựng công trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng công trình xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực công tác của Cục.
Cục Giám định và Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên phạm vi cả nước; tình hình thực hiện công tác giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên phạm vi cả nước.
Cơ cấu tổ chức của Cục Giám định gồm có: Cục trưởng; Các Phó cục trưởng; Kế toán trưởng; Văn phòng; Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Văn phòng đại diện Cục Giám định tại Thành phố Hồ Chí Minh; và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm