title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị
Thứ bảy, 03/10/2009, 21:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 28/2009/TT-BXD quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị mang mã số QCVN 08:2009/BXD gồm 2 phần, cụ thể:
Nội dung

 

Phần 1 về tầu điện ngầm: bao gồm các quy định bắt buộc áp dụng trong việc: lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình tầu điện ngầm; thiết kế, xây dựng và cải tạo các tuyến đường, các hạng mục công trình riêng lẻ và các trang thiết bị của tầu điện ngầm.

Phần 2 về ga-ra ô tô: bao gồm các quy định bắt buộc áp dụng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng nhà, công trình và các gian phòng lưu giữ ô tô mà không phụ thuộc vào dạng sở hữu; quy định các nội dung và các yêu cầu chủ yếu về giải pháp quy hoạch không gian, kết cấu, trang bị kỹ thuật của các ga-ra ôtô và sự bố trí chúng trong khu dân cư; không áp dụng cho nhà, công trình và các gian phòng để lưu giữ ô tô dùng để chuyển chở các chất nổ, chất độc, chất lây nhiễm và chất phóng xạ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2009.

L.H

      Thông tư số 28/2009/TT-BXD

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm