title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy hoạch chi tiết hệ thống đường ngang nối với đường Hồ Chí Minh
Thứ tư, 09/05/2012, 22:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 371/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống đường ngang nối với đường Hồ Chí Minh.

Theo đó, hệ thống đường ngang nối với đường Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở các tuyến đường hiện có kết hợp với việc nâng cấp, cải tạo hoặc xây dựng mới một số đoạn phù hợp với chiến lược phát triển giao thông vận tải, các quy hoạch đã được phê duyệt và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh có tuyến đường đi qua; đảm bảo đáp ứng được nhu cầu vận tải trước mắt cũng như lâu dài.

Quy hoạch chi tiết hệ thống đường ngang nối với đường Hồ Chí Minh nhằm đưa ra phương án phân kỳ đầu tư các tuyến đường ngang phù hợp với các giai đoạn của đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trước mắt, tập trung xây dựng các đường ngang có nhu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả đầu tư, tiếp theo sẽ đầu tư các tuyến còn lại.

Theo đó, h thng đường ngang ni vi đường H Chí Minh bao gm các tuyến đường b đ kết ni gia đường H Chí Minh vi các tuyến đường b quc gia theo trc dc Bc - Nam (quc l 1, đường b cao tc Bc - Nam, đường b ven bin), các ca khu quc tế, cng bin, cng hàng không, các quc l quan trng và các trung tâm kinh tế, chính tr, xã hi theo quy hoch được Th tướng Chính ph phê duyt to nên mng lưới giao thông đường b hoàn chnh nhm nâng cao hiu qu đu tư ca đường H Chí Minh...

Hệ thống đường ngang nối với đường Hồ Chí Minh bao gồm 108 tuyến đường bộ với tổng chiều dài khoảng 10.466 km, đi qua địa phận 28 tỉnh, thành phố có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua, từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau): Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và các tỉnh khác có tuyến quốc lộ đi qua nối với đường Hồ Chí Minh.

Đường cao tc (có kết hp mt s đon quc l) gm 8 tuyến vi tng chiu dài khong 1.313 km; quy mô 4 – 8 làn xe. Các tuyến đường này phù hp vi Quy hoch phát trin mng đường b cao tc Vit Nam đến năm 2020 và tm nhìn sau năm 2020.

Quc l gm 37 tuyến vi tng chiu dài khong 5.867 km; các quc l có quy mô quy hoch ti thiu đường cp III. Riêng các quc l đi qua khu vc đa hình khó khăn, quy mô ti thiu đường cp IV min núi phù hp vi Quy hoch phát trin giao thông vn ti đường b Vit Nam đến năm 2020 và đnh hướng đến năm 2030.

Đường tnh và đường huyn gm 63 tuyến vi tng chiu dài khong 3.286 km; quy mô ti thiu cp IV 2 làn xe.

Quy hoạch này sẽ được thực hiện trong 3 giai đoạn. Giai đoạn từ nay đến năm 2015 s tp trung đu tư các đường ngang câp thiết ni đường H Chí Minh giai đon 1 vi quc l 1, các khu kinh tế, ca khu quc tế đ phát huy hiu qu đường H Chí Minh.

Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 sẽ đầu tư nâng cấp, cải tạo các quốc lộ quan trọng và các tuyến đường tỉnh theo quy mô của quy hoạch để tăng hiệu quả đường Hồ Chí Minh.

Giai đoạn sau năm 2020 tùy vào nguồn lực và nhu cầu vận tải để đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến đường còn lại theo quy mô của quy hoạch.

Dự kiến, tổng quỹ đất cần thiết để thực hiện quy hoạch hệ thống đường ngang ni vi đường H Chí Minh khong 35.086 ha (bao gm các tuyến đường thuc các quy hoch khác đã được phê duyt).

Nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống đường ngang nối với đường Hồ Chí Minh (gồm kinh phí xây dựng các tuyến đường thuộc các quy hoạch khác đã được phê duyệt) được huy động từ nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm