Quy hoạch hoạt động quảng cáo trên địa bàn TPHCM đến năm 2030
Thứ bảy, 15/12/2018, 09:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/05/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/06/2017
Trích yếu: Quy hoạch hoạt động quảng cáo trên địa bàn TPHCM đến năm 2030
Tài liệu đính kèm:
2017-05-18 (1)_merged3.pdf
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.