title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy hoạch đi trước để tạo đột phá về nhà ở, hạ tầng xã hội
Chủ nhật, 23/10/2011, 17:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Phó Th tướng Chính ph Hoàng Trung Hi

Quy hoạch đi trước để tạo đột phá về nhà ở, hạ tầng xã hội

Đó là ch đo ca Phó Th tướng Chính ph ti bui làm vic vi B Xây dng ngày 21/9 va qua. C th, trong 5 năm ti, ngành Xây dng cn đm bo phát trin n đnh, chuyn t tăng trưởng nh đu tư sang tăng trưởng nh năng sut, công ngh và công tác quy hoch phi đi trước mt bước, ph kín 100% quy hoch vùng tnh, các đô th, mng lưới đim dân cư nông thôn. Tiếp theo, xây dng th chế phù hp đ huy đng ti đa các ngun lc xã hi trong trin khai các d án quy hoch, xây dng, thi công h tng. Các ch tiêu quy hoch cn lượng hóa, tiêu chí hóa, đ giám sát và qun lý vi chế tài c th

V nhim v phát trin th trường BĐS và nhà kế hoch 5 năm 2011 - 2015 do B Xây dng đưa ra, Phó Th tướng yêu cu B đ xut cơ chế chính sách vi hình thc nhà cho thuê. Hin nay, t trng nhà cho thuê đang rt thp, không đáp ng nhu cu cht lượng ti thiu, yêu cu cn nâng t trng này lên trong kế hoch 5 năm ti. Phi hình thành các Cty chuyên cho thuê nhà, Nhà nước và Chính ph s có chính sách h tr các DN này trong giai đon đu.

Phó Thủ tướng đánh giá cao cố gắng của Bộ Xây dựng trong việc tăng diện tích sàn nhà ở lên 1m2/người trong năm qua, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhiều đối tượng có nhu cầu khác nhau đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà cho người nghèo, nhà cho người thu nhập thấp, nhà cho công nhân tại đô thị, nhà ở cho sinh viên… Lưu ý cơ chế thu hút vốn đầu tư cần đa dạng thì các chương trình mới thành công. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách thuế BĐS để chống hiện tượng đầu cơ, làm minh bạch hóa thị trường BĐS bằng hình thức giao dịch qua các sàn và giao dịch qua hệ thống ngân hàng.

(Theo Báo Xây dựng điện tử)

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm