title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy hoạch đồng bộ việc di dời các trường đại học
Chủ nhật, 23/10/2011, 22:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Theo Phó Th tướng Nguyn Thin Nhân, vic di di các trường đi hc, cao đng t ni thành Hà Ni và TP.HCM đến các khu quy hoch là cn thiết và không th tiếp tc kéo dài tình trng đ các trường trong ni thành bi cht lượng dy và hc s không đm bo…

Di dời các trường đại học ra khỏi nội thành Hà Nội là cần thiết

Chiu 22/9, Phó Th tướng Nguyn Thin Nhân đã nghe các B, ngành đóng góp ý kiến nhm hoàn thin D tho Đ án “Di di mt s trường đi hc và cao đng t ni thành TP.Hà Ni và TP.HCM đến các khu quy hoch”.

Th trưởng B Giáo dc và Đào to Bùi Văn Ga cho biết, vi nhng bt cp hin nay như mt đ phân b trường quá dày đc, ch tiêu bình quân din tích đt/sinh viên và bình quân din tích đt/đơn v trường thc tế rt thp thì các trường không có kh năng m rng quy mô.

Mặt khác điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường đang trong tình trng tt hu, môi trường sư phm, h tng k thut và xã hi đô th không đm bo…

Di dời vì lợi ích của chính trường đại học

Thực trạng trên đòi hỏi các trường đại học, cao đẳng trong nội thành của 2 thành phố nói riêng cũng như của cả hệ thống giáo dục đại học nói chung cần sớm khắc phục . 

Do đó, Dự thảo Đề án “Di dời một số trường đại học và cao đẳng từ nội thành TP.Hà Nội và TP.HCM đến các khu quy hoạch” do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng đã đưa ra mục tiêu cụ thể là di dời khoảng 200 ngàn sinh viên đại học, cao đẳng trong nội thành TP.Hà Nội (ước khoảng 30 cơ sở đào tạo) đến các khu quy hoạch để quy mô đào tạo đại học, cao đẳng trong nội thành đến năm 2025, tầm nhìn 2050 vào khoảng 300 ngàn sinh viên.

Đối với TP.HCM, di dời khoảng 350.000 sinh viên trong nội thành (tương đương khoảng 40 trường) để quy mô sinh viên trong nội thành đến năm 2025 và tầm nhìn năm 2050 còn khoảng 150 ngàn sinh viên.

Việc di dời trước hết là đảm bảo lợi ích và quyền lợi chính đáng của người học, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; đặt nền tảng cơ bản cho trường phát triển bền vững.

Đề án cũng nêu ra 3 phương án bố trí các trường thuộc diện di dời vào các khu quy hoạch. Đó là: bố trí trường đại học, cao đẳng đào tạo cùng ngành nghề vào cùng một khu quy hoạch; bố trí xen kẽ các trường đại học, cao đẳng đào tạo khác ngành/nghề vào cùng khu quy hoạch; bố trí các trường công lập và trường tư thục (trường có vốn đầu tư nước ngoài hay trường liên doanh-liên kết với nước ngoài) trên cùng một khu quy hoạch.

Đảm bảo tính đồng bộ trong quy hoạch 

Sau khi nghe ý kiến của các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, “việc di dời các trường đại học, cao đẳng từ nội thành Hà Nội và TP.HCM đến các khu quy hoạch là cần thiết và không thể tiếp tục kéo dài tình trạng để các trường trong nội thành bởi chất lượng dạy và học sẽ không đảm bảo”.

Do đó cần phải tạo sự chuyển biến quyết liệt, khu quy hoạch phải đảm bảo tính đồng bộ, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất… phải sẵn sàng. Cần xây dựng tiêu chí rõ ràng, cụ thể đối với trường phải di dời và không phải di dời.

Cũng theo Phó Thủ tướng, nếu không thông qua được quy hoạch các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội và TP.HCM thì không thể triển khai Đề án này.

Theo Phó Thủ tướng, cần có Ban chuyên trách để triển khai xây dựng và thực hiện Đề án, đồng thời yêu cầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bên liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án trình Chính phủ trong tháng 11.

(Theo chinhphu.vn)

 

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm