title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Huyện Bình Chánh
Thứ sáu, 29/08/2014, 23:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (HCM CityWeb)- UBND TP vừa ban hành Quyết định về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Huyện Bình Chánh.
Nội dung

 

Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Huyện Bình Chánh về diện tích, cơ cấu các loại đất: Đất nông nghiệp hiện trạng năm 2010 có diện tích 17.182,88ha, cơ cấu 68,04$, quy hoạch đến năm 2020 Thành phố phân bổ 8.249 ha, Huyện xác định là 64 ha, chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất của Huyện là 8.312,70 ha, cơ cấu 32,91%.
 
Đất phi nông nghiệp hiện trạng năm 2010 có diện tích 7.899,56 ha, cơ cấu 31,28%, quy hoạch đến năm 2020 chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất của Huyện là diện tích 16.942,59 ha, cơ cấu 67,09%.
 
Đất đô thị quy hoạch đến năm 2020 chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất của Huyện là 2.227,70 ha, cơ cấu 8,82%. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp cả thời kỳ là 9.029,19 ha, kỳ đầu 2010-2015 là 6.532,60 ha, kỳ cuối 2016 – 2020 là 2.496,59 ha. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp cả thời kỳ là 293,95 ha, phân theo kỳ đầu là 293,95 ha.
 
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Huyện Bình Chánh với chỉ tiêu diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch: Tổng diện tích tự nhiên hiện trạng năm 2010 là 25.255,29 ha, năm 2011-2015 là 25.255,29 ha.
 
Đất nông nghiệp  hiện trạng 2010 17.182,88 ha. Đất phi nông nghiệp hiện trạng 2010 là 7.899,56 ha, năm 2011 là 7.963,99 ha, năm 2012 là 7.994,40, năm 2013 là 8.265,61 ha, năm 2014 là 12.074,93 ha, năm 2015 là 14.446,00ha. Đất đô thị hiện trạng 2010 là 855,40 ha, diện tích từ năm 2011-2014 là 855,40 ha, năm 2015 là 2.227,70 ha. Đất du lịch hiện trạng 2010 là 20,00 ha, diện tích từ năm 2011-2014 là 32,00 ha, năm 2015 là 102,00 ha.
 
Đất khu dân cư nông thôn hiện trạng 2010 là 15.141,47 ha, năm 2011 là 15.921,29 ha, năm 2012 là 16.174,63 ha, năm 2013 là 15.985,14 ha, năm 2014 là 15.668,04 ha, năm 2015 là 14.718,49ha.                                                                            

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp tổng cộng là 6.532,60 ha, phân theo các năm theo kế hoạch: năm 2011 là 60,92 ha, năm 2012 là 30,41 ha, năm 2013 là 260,88 ha, năm 2014 là 3.809,32 ha, năm 2015 là 2.371,07 ha. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp tổng cộng là 293,95 ha, phân theo các năm theo kế hoạch: năm 2011 là 22,35 ha, năm 2012 là 12,65 ha, năm 2013 là 62,91 ha, năm 2014 là 60,55 ha, năm 2015 là 135,49 ha.            

HM                                            

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm