title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy hoạch tái định cư dự án thủy điện Lai Châu
Thứ ba, 15/03/2011, 22:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Lai Châu.
Nội dung

 

Mục tiêu của quy hoạch là di dân, tái định cư dự án thủy điện Lai Châu tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định chổ ở và đời sống. Khai thác tiềm năng về tài nguyên và sức lao động, từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vật chất và tinh thần cho người dân nơi đây.
Nhiệm vụ của quy hoạch là thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân và tái định cư cho các hộ gia đình và cá nhân thuộc đối tượng di dân, tái định cư; bồi thường di chuyển và xây dựng lại kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc – văn hóa xã hội trong vùng.
Theo đó, quy hoạch tái định cư được bố trí trên địa bàn huyện Mường Tè là chủ yếu, bao gồm: 8 khu, 35 điểm tái định cư, bảo đảm bố trí tái định cư 1.760 hộ. Quy hoạch thực hiện nhiều hình thức tái định cư khác nhau như: tập trung nông thôn, đô thị, xen ghép và tự nguyện di chuyển, phù hợp với các điều kiện sản xuất, phong tục, tập quán, và nguyện vọng của đồng bào các dân tộc ở nơi đi cũng như nơi đến.
Được biết, diện tích đất bị thu hồi để làm hồ là 4.962,6 ha với tổng số dân bị ảnh hưởng trực tiếp nằm trong mặt bằng xây dựng công trình và vùng ngập lòng hồ phải di chuyển là 5.867 người, số dân bị ảnh hưởng gián tiếp là 3.873 người (theo số liệu 12/2008). Dự báo đến hết năm 2014, tổng số dân di chuyển đến khi hoàn thành công tác di dân, tái định cư thủy điện Lai Châu (kể cả số dân sở tại phải di chuyển và số dự phòng phát sinh) là 1.760 hộ với 7.805 khẩu.
Bên cạnh đó, quy hoạch cần phải đầu tư kết cấu hạ tầng hệ thống thủy lợi, xây dựng các tuyến giao thông tuyến liên vùng phục vụ cho dân tái định cư và dân sở tại.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm