title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy hoạch xử lý chất thải rắn ở Hà Nội
Thứ sáu, 11/03/2011, 16:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 148/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn ở Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nội dung

 

Phạm vi nghiên cứu trên toàn bộ ranh giới hành chính Thủ đô với tổng diện tích 3.344,47 km2 và dân số gần 6,23 triệu người (theo số liệu thống kê 2008) và các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Hưng Yên đối với chất thải rắn công nghiệp.
Theo đó, nội dung quy hoạch điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng các nguồn phát thải, tổng lượng phát thải, thành phần các loại chất thải rắn; hiện trạng thu gom, vận chuyển... đồng thời, rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án về xử lý chất thải rắn đã và đang triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, đề xuất công nghệ xử lý thích hợp cho từng loại chất thải rắn phù hợp với mục tiêu thu gom, tái chế và xử lý chất thải theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, cần lưu ý xác định vị trí, quy mô các trạm trung chuyển chất thải rắn; vị trí, quy mô các khu liên hợp, cơ sở xử lý chất thải rắn và khả năng mở rộng quy mô trong tương lai; tổng quỹ đất dành cho việc xử lý chất thải rắn của thành phố Hà Nội theo từng giai đoạn.
Thời gian lập quy hoạch được thực hiện trong 09 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm