title Thông tin chỉ đạo điều hành

Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
Thứ ba, 30/03/2021, 11:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định quy định chuẩn nghèo đa chiều TP giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Bộ tiêu chí nghèo đa chiều TP giai đoạn 2021-2025 gồm 5 chiều gắn với 10 chỉ số thiếu hụt gồm: chiều Y tế (gồm 2 chỉ số thiếu hụt); chiều Giáo dục và Đào tạo (gồm 2 chỉ số thiếu hụt); chiều Việc làm - Bảo hiểm xã hội (gồm 2 chỉ số thiếu hụt); chiều Điều kiện sống (gồm 2 chỉ số thiếu hụt); chiều Thu nhập (gồm 2 chỉ số thiếu hụt).

Quy định nêu rõ, Hộ nghèo là hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú ổn định trên 6 tháng tại TPHCM thuộc một trong hai trường hợp sau: hộ gia đình có từ 3 chỉ số thiếu hụt trở lên; hộ gia đình có 2 chỉ số thiếu hụt tại chiều Thu nhập. Hộ cận nghèo là hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú ổn định trên 6 tháng tại TPHCM có 2 chỉ số thiếu hụt và có thu nhập bình quân đầu người trên 36 triệu đồng đến 46 triệu đồng/người/năm.

Chuẩn nghèo đa chiều TP giai đoạn 2021-2025 được áp dụng từ ngày 1/1/2021 và là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội của TP giai đoạn 2021-2025.

Xem quy định tại đây.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa