title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
Thứ bảy, 21/04/2012, 17:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Theo đó, đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (đấu giá) là việc xác định các doanh nghiệp được quyền sử dụng băng tần, kênh tần số thông qua việc đánh giá các yêu cầu tối thiểu và mức trả giá cao nhất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu tối thiểu và có mức trả giá cao nhất là doanh nghiệp trúng đấu giá.

Để được tham gia đấu giá, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng theo quy định của pháp luật về viễn thông. Mỗi doanh nghiệp trúng đấu giá được phân bổ một khối băng tần, một hoặc một số kênh tần số theo quy định tại Hồ sơ mời đấu giá.

Theo từng thời kỳ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục băng tần, kênh tần số cụ thể được đấu giá phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện. Hội đồng đấu giá do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập và quy định quy chế làm việc. Thành phần của Hội đồng đấu giá gồm đại diện các đơn vị có chức năng về tần số vô tuyến điện, viễn thông, tài chính, và các đơn vị khác thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện Bộ Tài chính, đại diện Bộ Tư pháp và đại diện các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Hội đồng đấu giá có nhiệm vụ xác định giá khởi điểm, xây dựng hồ sơ mời đấu giá và tổ chức đấu giá. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ công bố công khai kết quả đấu giá trên trang thông tin điện tử của Bộ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá.

Kết quả đấu giá của doanh nghiệp sẽ bị hủy trong các trường hợp: doanh nghiệp vu phạm quy chế đấu giá; có sự thông đồng giữa 2 bên tham gia đấu giá hoặc giữa các doanh nghiệp tham gia; doanh nghiệp trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá hoặc giữa các doanh nghiệp tham gia; Doanh nghiệp trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định.

Ngoài ra, quyết định cũng nêu rõ doanh nghiệp được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thông qua đấu giá được phép chuyển nhượng quyền sử dụng băng tần, kênh tần số vô tuyến điện sau khi đã khai thác và sử dụng trong thời gian ít nhất ba năm kể từ ngày được cấp giấy phép.

Đối tượng được nhận chuyển nhượng là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, đáp ứng yêu cầu tối thiểu quy đinh tại Hồ sơ mời đấu giá trong cuộc đấu giá mà doanh nghiệp chuyển nhượng tham gia.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm