title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy định về quản lý không gian ngầm đô thị
Thứ tư, 19/05/2010, 22:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

Theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý trên cơ sở giao UBND cấp tỉnh quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị trên địa bàn mình quản lý. Không gian xây dựng ngầm phải được quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng. Quy hoạch, phát triển không gian đô thị trên mặt đất phải kết hợp chặt chẽ với việc sử dụng an toàn và hiệu quả không gian ngầm. Việc sử dụng không gian ngầm phải đảm bảo sử dụng tiết kiệm, bảo vệ môi trường và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

Chủ đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới và các tuyến phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng có trách nhiệm đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các đô thị cũ, đô thị cải tạo, UBND cấp tỉnh phải có kế hoạch đầu tư xây dựng cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để từng bước hạ ngầm đường dây, cáp nổi.

Nhà nước khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia quy hoạch không gian xây dựng công trình ngầm, đầu tư xây dựng các công trình ngầm theo các hình thức đầu tư thích hợp. Các loại công trình ngầm đô thị được khuyến khích đầu tư xây dựng bao gồm: công trình giao thông ngầm và bãi đỗ xe ngầm; công trình đầu mối kỹ thuật ngầm; cống, bể kỹ thuật, hào, tuy nen kỹ thuật. Các tổ chức và cá  nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình ngầm nói trên được hỗ trợ và ưu đãi đầu tư theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cho tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm đô thị. Việc sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm đô thị (không bao gồm phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất) thực hiện như sau: tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được nhà nước cho thuê đất phải trả tiền thuê đất đối với trường hợp xây dựng công trình ngầm đô thị nhằm mục đích kinh doanh hoặc được xem xét miễn hoặc giảm tiền thuê đất đối với trường hợp xây dựng công trình ngầm đô thị không nhằm mục đích kinh doanh.

Việc xây dựng công trình ngầm đô thị phải tuân thủ quy hoạch đô thị, quy chuẩn về xây dựng ngầm, giấy phép xây dựng; không được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất được xác định theo quyết định giao đất, thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bảo đảm an toàn cho cộng đồng, cho bản thân công trình và các công trình lân cận.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2010 và thay thế Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị.

VH

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm