title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy định về quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường
Thứ năm, 11/08/2011, 16:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – B Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư s 17/2011/TT-BTNMT quy đnh v Quy trình k thut thành lp bn đ môi trường (không khí, nước mt lc đa, nước bin).

Theo đó, quy trình thành lập bản đồ môi trường qui định những bước công nghệ bắt buộc và yêu cầu kỹ thuật cơ bản cho việc thành lập bản đồ thuộc các chuyên đề khác nhau trong lĩnh vực môi trường phục vụ công tác nghiên cứu, sản xuất và quản lý trong phạm vi Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý. Quy trình là cơ sở pháp lý để quản lý, thẩm định và phê duyệt dự án, luận chứng kinh tế kỹ thuật, xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2011.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm