title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng
Thứ ba, 09/06/2009, 06:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) - Chính ph đã ký ban hành Ngh đnh số 23/2009-NĐ-CP v x pht vi phm hành chính trong hot đng xây dng; kinh doanh bt đng sn; khai thác, sn xut, kinh doanh vt liu xây dng; qun lý công trình h tng k thut; qun lý phát trin nhà và công sở.

Theo đó, các vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở, ngoài việc bị phạt tiền còn có thể bị thu hồi, tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề.

Trong hoạt động xây dựng, chủ đầu tư có các hành vi như tự thực hiện khảo sát xây dựng khi không đủ điều kiện năng lực, không thực hiện giám sát khảo sát xây dựng hoặc không tổ chức nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng. Các ch đu tư vi phạm v trt t xây dng gm t chc thi công xây dng công trình không có giy phép xây dng, t chc thi công xây dng sai thiết kế đã được thm đnh, phê duyt; xây dng sai quy hoch chi tiết xây dng t l 1/500 đã được cp có thm quyn phê duyt đi vi công trình xây dng được min Giy phép xây dng...sau khi có quyết đnh đình ch thi công ca cp có thm quyn mà ch đu tư vẫn tái phm thì tùy theo mc đ vi phm, quy mô công trình vi phm, s b x pht t 300 đến 500 triu đng và b tước quyn s dng giy phép xây dng (nếu có).

Hình minh họa

Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với nhà thầu có một trong các hành vi sau: giao cho người không có chứng chỉ hành nghề hoặc không đủ điều kiện năng lực tương ứng với loại, cấp công trình đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng; chủ trì thiết kế chuyên ngành đồ án quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình; chủ trì thiết kế xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng công trình; chủ nhiệm lập dự án; giám đốc tư vấn quản lý dự án; chỉ huy trưởng công trường; chủ trì thẩm tra thiết kế; chủ trì thẩm định thiết kế công trình; hoạt động xây dựng vượt quá điều kiện năng lực theo quy định. Phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với nhà thầu có một trong các hành vi như nghiệm thu khống; tổ chức bàn giao công trình cho chủ sở hữu, chủ sử dụng công trình khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định.

Trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản, hành vi bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc diện phải qua Sàn giao dịch bất động sản mà không thông qua Sàn giao dịch theo quy định; bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản tại Sàn giao dịch bất động sản không đúng trình tự, thủ tục quy định; không xác nhận hoặc xác nhận sai quy định các bất động sản đã qua Sàn giao dịch bất động sản bị phạt từ 50-60 triệu đồng. Kinh doanh các bất động sản không đủ điều kiện hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định; vi phạm quy định về huy động vốn trong đầu tư xây dựng dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; và vi phạm quy định về chuyển nhượng dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp bị phạt từ 60-70 triệu đồng.

Trong lĩnh vực khai thác, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, Nghị định quy định phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng không có tiêu chuẩn chất lượng hoặc không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đã được công bố; kinh doanh vật liệu xây dựng nhập khẩu không có xuất xứ.

Về quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, Phạt tiền từ 30-50 đồng đối với tổ chức, cá nhân xây dựng các loại công trình trên bờ, trên mặt nước, dưới mặt nước trong khu vực bảo vệ an toàn nguồn nước mặt; tự ý đục tuyến ống nước thô hoặc đường ống truyền tải nước, bị phạt từ 60-70 triệu đồng.

Trong quản lý phát triển nhà ở và công sở, các chủ đầu tư không dành quỹ đất trong dự án phát triển nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định, không đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo đúng dự án đã được phê duyệt; Không thực hiện cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo đúng đối tượng đã được duyệt sẽ bị phạt từ 40-50 triệu đồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể tngày 01/05/2009 và thay thế Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 của Chính phủ về xphạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà. HT

 

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm