title Thông tin chỉ đạo điều hành

Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bạo lực gia đình trên địa bàn TPHCM
Thứ hai, 15/03/2021, 16:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy tình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bạo lực gia đình trên địa bàn TPHCM.

Quy trình này áp dụng đối với cán bộ Dân số-Kế hoạch hóa Gia đình, Bình đẳng giới-Trẻ em cấp xã; cơ quan: Văn hóa và Thể thao, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an, Y tế, Tư pháp các cấp; UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức đoàn thể, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp, hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bị bạo lực gia đình.

Xem nội dung Quy trình tại đây.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa