title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh
Thứ ba, 18/12/2018, 23:56 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Trước tình trạng triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng tỉnh chưa có sự gắn kết, thống nhất với các mục tiêu phát triển của vùng, dẫn đến sự chồng chéo, đầu tư lãng phí; đặc biệt là việc bổ sung, điều chỉnh các KCN tập trung; phát triển các KĐTM, khu du lịch không phù hợp với quy hoạch, làm phá vỡ kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung của tỉnh và vùng liên tỉnh... Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, trong đó nội dung quy hoạch xây dựng vùng tỉnh phải dự báo hệ thống đô thị, bao gồm cả đô thị mới, điểm dân cư nông thôn; các KCN tập trung, khu dân cư phục vụ các KCN, KĐTM, khu du lịch, khu chức năng đặc thù; hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung trong vùng tỉnh; tính toán khả năng lấp đầy KĐT, KCN theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch đô thị cùng với quy hoạch điểm dân cư nông thôn, đảm bảo phát triển bền vững, hài hoà giữa đô thị và nông thôn. Theo dõi thường xuyên tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, giao Sở Xây dựng (đối với Hà Nội và TP.HCM là Sở QH-KT) là đầu mối có báo cáo định kỳ 6 tháng gửi Bộ Xây dựng về kết quả triển khai công tác trên.

(Theo Baoxaydung.vn)

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm