title Thông tin chỉ đạo điều hành

Sản xuất muối niên vụ 2019
Thứ sáu, 26/04/2019, 08:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các cơ sở sản xuất và người dân tiếp cận các chính sách, nguồn vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ muối; tổ chức thực hiện phương án chuyển đổi diện tích sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 ngay sau khi được duyệt; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất muối trên đồng ruộng tại huyện Cần Giờ; kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với muối, muối i-ốt nhập khẩu trên địa bàn TP.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP được giao làm đầu mối tổng hợp đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh muối, muối i-ốt trên địa bàn TP.

UBND huyện Cần Giờ được giao tổ chức sản xuất muối đúng diện tích trong quy hoạch; giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân làm muối; hỗ trợ người dân thành lập các tổ liên kết, hợp tác xã sản xuất muối sạch và ký kết hợp đồng tiêu thụ muối ổn định với các cơ sở sản xuất, chế biến muối tại địa phương; khuyến khích các hộ làm muối thành lập hợp tác xã, tăng cường liên kết với họp tác xã, doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ muối, đảm bảo đời sống người dân làm muối; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm muối, gắn với xây dựng xã nông thôn mới nghề muối; khuyến khích người dân áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, chế biến muối.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa