title Thông tin chỉ đạo điều hành

Sẽ công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính
Thứ hai, 01/04/2019, 07:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm kiểm soát quá trình thực hiện, tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, UBND TP sẽ thực hiện công khai các quy trình nghiệp vụ và thời gian phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, việc triển khai công bố quy trình giải quyết TTHC gồm: công bố, công khai TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ- CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC; công bố, công khai quy trình nội bộ, quy trình điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; công bố, công khai quy trinh nội bộ, quy trình điện tử liên thông trong giải quyết nhóm TTHC theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21/2/2019 của UBND TP.

 

Mặt khác, UBND TP sẽ triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC, sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước qua đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục; đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân qua hệ thống tại địa chỉhttps://danhgiahailong.hochiminhcity.gov.vn, trang dịch vụ công của sở, ban, ngành, UBND quận-huyện và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua các trang thiết bị (kiosk, máy tính bảng); tổ chức triển khai quy định về đánh giá việc giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Để tránh chồng chéo, lãng phí trong đầu tư, UBND TP cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn tiếp tục duy trì, quản lý, vận hành các phần mềm, hệ thống đánh giá việc giải quyếtTTHC hiện hành cho đến khi hệ thống đánh giá theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ vận hành chính thức (dự kiến trong quý 3/2019).

 

Riêng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục quản lý, duy trì hệ thống đánh giá hài lòng của người dân và doanh nghiệp hiện hành; định kỳ báo cáo, công bố kết quả hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

 

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa