title Thông tin chỉ đạo điều hành

Sẽ công khai thời gian xử lý 85 đầu việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP, Chủ tịch UBND TP đã ủy quyền
Thứ năm, 28/03/2019, 08:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Tại Hội nghị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 vừa qua, UBND TP đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu việc ban hành thủ tục “một cửa điện tử” đối với quy trình bố trí vốn đầu tư công và chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công và Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu việc ban hành thủ tục “một cửa điện tử” đối với công tác thẩm định, phê duyệt giá bồi thường T1, T2.

Các sở-ngành, quận-huyện được giao tổ chức công khai thời gian xử lý 85 đầu việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP, Chủ tịch UBND TP đã ủy quyền; đồng thời đăng ký một giải pháp cải cách hành chính trong đầu tư công. 

 

UBND TP sẽ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý dự án đầu tư công cho các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan.

 

Về đăng ký kế hoạch đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ bố trí vốn cho những chủ đầu tư có ký cam kết giải ngân hết số vốn đăng ký, phấn đấu năm 2019 không để phát sinh tạm ứng và đến năm 2020 không còn tạm ứng.

 

Các sở-ngành, quận-huyện cần ưu tiên, sử dụng hợp lý nguồn vốn ngân sách nhà nước như một công cụ để kích thích, kêu gọi đầu tư xã hội hóa; triển khai đồng bộ các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở tất cả các ngành, các cấp và đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước; áp dụng công nghệ hiện đại, thông minh để rút ngắn quá trình thực hiện dự án đầu tư công.

 

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công, các sở-ngành, quận-huyện cần tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục để các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng hiểu, đồng thuận và chấp hành chủ trương của nhà nước; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công khai, minh bạch, đúng luật, đảm bảo công bằng, chính xác; chỉ đạo các chủ đầu tư chi tiết tiến độ giải ngân hàng tháng của dự án và tổ chức giám sát theo kế hoạch giải ngân của chủ đầu tư; tối đa là 1 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Những trường hợp quá 1 tháng, Kho bạc Nhà nước TP sẽ báo cáo UBND TP trước khi thanh toán cho chủ đầu tư. Đến ngày 31/7/2019, giải ngân dưới 50% phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan. Đến cuối năm 2019 giải ngân dưới 90% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ và không chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 54 của Quốc hội cho người đứng đầu và các cá nhân liên quan.

 

Các dự án được giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019 phải cam kết hoàn tất công tác phê duyệt quyết định đầu tư trong năm. Trường hợp dự án đã được giao vốn chuẩn bị đầu tư nhưng đến ngày 31/12/2019 không được cấp có thẩm quyển quyết định đầu tư mà không có lý do khách quan sẽ không được tiếp tục giao vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án trong năm kế hoạch tiếp theo.

 

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu Nghị quyết 54 của Quốc hội, tham mưu các chính sách mới, có tính vượt trội để giải quyết các khó khăn của đơn vị trong việc thực hiện đầu tư công (kể cả việc bố trí vốn và giải ngân kế hoạch đầu tư công).

 

VH

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa