title Thông tin chỉ đạo điều hành

Sẽ giảm số lượng cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn
Thứ sáu, 31/05/2019, 09:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, UBND TP vừa giao Sở Nội vụ phối hợp với các sở-ngành và UBND quận - huyện tham mưu việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP trong năm 2019; đồng thời xây dựng lộ trình thực hiện giảm số lượng cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và chế độ, chính sách đối với những trường hợp này.

UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh, bố trí cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách, đảm bảo số lượng theo quy định; xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến số lượng, bố trí chức danh, chế độ, chính sách và tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn.

UBND TP sẽ trình HĐND TP sửa đổi, bổ sung về bố trí chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn.

Tin mới hơn
Tin đã đưa