title Thông tin chỉ đạo điều hành

Sẽ hình thành 3 phân khu công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP
Thứ năm, 09/05/2019, 06:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Sau 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, doanh nghiệp TP ngày càng tích cực tham gia và đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện các chính sách, chương trình của TP.

Các chương trình đào tạo, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực đã giúp doanh nghiệp trang bị thêm những kiến thức bổ trợ nhằm ứng dụng vào thực tế hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương trình truyền thông về CNHT đã tạo được sức lan tỏa, hiệu ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng nhu cầu giới thiệu, quảng bá năng lực của doanh nghiệp trên các kênh truyền thông, tạo cơ hội tìm kiếm đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2018 ước tăng 8,14% năm 2017 tăng 7,9%, giai đoạn 2017 - 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP ước tăng bình quân 8,02%/năm, đây là mức tăng cao nhất trong những năm gần đây, đóng góp quan trọng vào kinh tế TP…

Nhiệm vụ phát triển CNHT trong thời gian tới là tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp CNHT đầu tư phát triển, mở rộng thị trường; kết nối cung cầu sản phẩm CNHT; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; tiếp tục hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT; hỗ trợ giải quyết nhu cầu về mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp CNHT; xây dựng và vận hành Cổng thông tin CNHT TP để hình thành cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp CNHT TP.

Cụ thể trong giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, TP phấn đấu gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng nội địa của ngành CNHT và các ngành công nghiệp trọng yếu của TP; hình thành và đi vào hoạt động 3 phân khu CNHT trên địa bàn TP; xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu CNHT, tạo cầu nối gắn kết doanh nghiệp CNHT với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trên địa bàn TP; mở rộng và nâng cấp trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm CNHT của TP mang tầm khu vực.

Tin mới hơn
Tin đã đưa