title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Sở Nội vụ TPHCM phải tiếp tục là đơn vị đi đầu trong cải cách hành chính
Thứ năm, 18/03/2021, 16:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Sáng 18/3, đoàn công tác do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc duyệt các nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Sở Nội vụ TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân cho biết trong năm 2021, Sở Nội vụ đề ra mục tiêu thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 131 của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM; Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM; tham mưu tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục tham mưu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngày càng chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, có năng lực và tinh thông về nghiệp vụ; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về nội vụ; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân góp phần giúp UBND TP hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021.

Để thực hiện mục tiêu trên, Sở Nội vụ sẽ triển khai thực hiện 60 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm như: tham mưu UBND TP kiện toàn, củng cố nhân sự các sở - ngành, doanh nghiệp trực thuộc UBND TP; tham mưu UBND TP triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận, huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức, hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM…

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nêu chủ đề năm 2021 của TPHCM là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Trong đó, Sở Nội vụ có vai trò rất lớn, là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) TP, nên Sở Nội vụ phải là đơn vị đi đầu trong CCHC, trước hết phải là tấm gương trong CCHC tại cơ quan của mình.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng đề nghị Sở Nội vụ tập trung tham mưu cho TP thực hiện Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và Nghị quyết 1111 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành phố Thủ Đức, trình HĐND TP ban hành Nghị quyết về chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức dôi dư khi thực hiện Nghị quyết 131 và Nghị quyết 1111; đồng thời tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Về đề án phân cấp ủy quyền, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị năm nay Sở Nội vụ đánh giá lại kết quả khi các quận phân cấp, trong đó lưu ý phân cấp tối đa cho TP Thủ Đức; tham mưu quy chế phối hợp giữa các sở - ngành và quận - huyện.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Cán bộ TPHCM đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu công tác; tham mưu cho UBND TP theo dõi, xử lý, tháo gỡ các vướng mắc của các doanh nghiệp nhà nước một cách thường xuyên, toàn diện.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa